Tilsyn ved udstillinger på "Havnen"  


  
Oplysnings- og hyggeaften for hjælpepersonale og bestyrelse
 
Bestyrelsen er meget taknemmelig for at en række af foreningens medlemmer beredvilligt stiller sig til rådighed med at føre tilsyn med udstillingerne på Havnen.

Det drejer sig om lørdage, søndage og helligdage i udstillingsperioderne, som normalt går fra midten august til omkring 1. juni i åbningstiderne kl. 13 - 16.

Tilsynet består i at føre opsyn med udstillingen samt forskellige små praktiske opgaver beskrevet på en oversigt fremlagt på kontoret - f.eks. som at registrere antal besøgende, udfærdige skema ved køb af kunst, modtage betaling for køb af kort m.m. og sætte flag + plakat-A-stativ ud foran indgangen.

Nedskrive evt. bemærkninger, mangler, ønsker m.v. i en fremlagt tilsynsbog. Og ikke mindst få brygget kaffe/te til sig selv - kaffe/te + småkager er i overskabet i køkkenafsnittet.

Hvert år i september inviterer bestyrelsen alle hjælpere/tilsynsførende til et orienterings- og hyggearrangement på "Havnen" over et let traktement.

Tilmelding om at ville føre tilsyn kan ske til:
Lizzie W. Jensen
Præsteskoven 50, Vonsbæk
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 92 91/61 60 51 08 e-mail: lizziewintherjensen@gmail.com


Lizzie Jensen udfærdiger og udsender i god tid før de enkelte udstillinger en plan over, hvem der har påtaget sig tilsyn, og hvem der åbner og lukker.
Der oplyses telefonnumre på de involverede, så man ved forfald kan ringe og aftale indbyrdes bytning eller få aftalt med Lizzie Jensen, hvem der kan træde til.


TIL TILSYNSFØRENDE:

Lav venligst kaffe/te til de besøgende + dig selv.
Kaffe/te med småkager bedes sat frem på det lille bord i indgangsrummet - med et syltetøjsglas, hvor man opfordrer til at lægge en 5 kr.
Tørfløde/sukker + kaffe/te befinder sig i overskabet i køkkenafsnittet.
Lager af kaffe/te + engangskrus er i det store skab i indgangsrummet.
Tak for indsatsen og hav en hyggelig eftermiddag.
Bestyrelsen