Til udstillere
 


  

 
Til rådighed:
3 stk. flytbare skillevæg - 6m x 1,2m x 2,5m
4 stk. podier - højde 122 cm, 30 x 30 cm
1 stk. podie - højde 122 cm, 40 x 40 cm
1 stk. podie - højde 106 cm, 35 x 35 cm
2 stk. podier - højde 80 cm, 35 x 35 cm
2 stk. podier - højde 47 cm, 35 x 35 cm
1 stk. podie - højde 80 cm, 30 x 30 cm
1 stk. podie - højde 75 cm, 40 x 40 cm
1 stk. podie - højde 75 cm, 25 x 25 cm
1 stk. podie - højde 32 cm, 80 x 80 cm
2 stk. podier - højde 105 cm, 30 x 30 cm
3 stk. podier - højde 120 cm, 30 x 30 cm
1 stk. podie - 2 m lang, 75 cm bred, 50 cm høj
7 stk. 20x20x20
2 stk. 20x40x60
2 stk. 20x40x80
3 stk. 40x40x40

Download plantegninger med mål >>> her:
Det gamle Havnekontor og Vejerboden.

Kriterier for kunstudstillinger i Haderslev Kunstforenings regi.
Det er vigtigt, at foreningen igennem sin udstillingsvirksomhed tilstræber høj kunstnerisk kvalitet, men med åbenhed over for nyskabende/eksperimenterende kunst.
Vejledende for udvælgelse er et eller flere af følgende kriterier:
- at kunstneren har gennemgået en uddannelse på et af de anerkendte kunstakademier i København, Odense eller Århus,
- at kunstneren har afgang fra f.eks. følgende kunstrelaterede uddannelsesinstitutioner: Arkitektskolen i Århus eller København, Designskolen i København, Kolding og Højer, fra et af universiteterne eller en anerkendt kunstskole (jf. oversigten på BKF`s hjemmeside),
- at kunstneren har udstillet på en af de anerkendte censurerede udstillinger:
Charlottenborgs forårsudstilling, Kunstnernes Påskeudstilling (KP) i Århus, Kunstnerens Sommerudstilling (KS) i Tistrup, Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) i København, Den censurerede Kunstudstilling i Odense, Grænselandsudstillingen eller på en af Haderslev Kunstforening afholdt censureret udstilling.
- at kunstneren er medlem af en anerkendt faglig organisation: Billedkunstnernes
Forbund (BKF), Dansk Billedhuggersamfund, Danske Grafikere, Kvindelige Kunstneres Samfund, Kunstner Samfundet, Danske Kunsthåndværkere m.fl.

Foreningens udstillingsvirksomhed henlægges primært til:
"Kunsthuset - Det gamle Havnekontor" og efter aftale med VUC Syd, Haderslev
Udstillinger i "Kunsthuset - Det gamle Havnekontor" sker alene i foreningens regi og efter aftale med denne.
Planlægning.
Foreningen tilstræber af have udstillinger fordelt hen over hele året med en semesteropdeling i halvår: efterår/vinter og forår/sommer. Varighed på de enkelte udstillinger ca. 5 - 6 uger.
Der udarbejdes endeligt program for et halvår og et foreløbigt program for det efterfølgende halvår for at opnå fleksibilitet og aktualitet i udstillings- og øvrig virksomhed.
Overordnet planlægning finder sted i bestyrelsesregi - detailplanlægning uddelegeres til medlemmer af bestyrelsen ud fra en aftalt rammeplan og økonomi.
Formanden underskriver endelige kontrakter.

Vedtaget på bestyrelsesmøde: 12.06.2008