Indkaldelse til generalforsamling 2017  

Haderslev Kunstforening, tirsdag, d. 14. marts kl. 18.30
VUC SYD - Lighthouse, Christian X`s vej 39, Haderslev
 

(NB: ved parkering på parkeringsområdet ved hovedindgangen skal der afhentes en parkeringstilladelse ved indgangen).

Dagsorden for generalforsamlingen:
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed 2016 v. formanden.
Pkt. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2016 v. kassereren.
Pkt. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent v. kassereren.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dog med en forhøjelse for virksomheder og foreninger med 50 kr. til 650 kr./årligt.
Pkt. 5. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
Pkt. 6. Godkendelse af justering i vedtægtens § 3 pkt. f.: valg af 2 revisorer i stedet for 1 revisor.
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i h.t. vedtægterne:
a) 4 bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
Anni Rindum - villig til at modtage genvalg,
Kirsten Hansen - villig til at modtage genvalg
Arthur Mathiesen - villig til at modtage genvalg
Tove Sørensen - modtager ikke genvalg
b) 3 suppleanter - på valg er:
Kirsten Fink - modtager ikke genvalg,
Jørn Andersen - villig til at modtage genvalg
Hanne Saugbjerg - villig til at modtage genvalg
c) Valg 2 revisorer (jf. forslag til vedtægtsændring i pkt. 6) og 1 revisorsuppleant.
Pkt. 8. Eventuelt.
Lodtrækninger over indkøbte værker i 2016.
Jf. liste på næste side (42 værker).
Beholdningen af kunstværker opdeles i to portioner/puljer:
1 pulje til lodtrækning blandt fremmødte medlemmer,
1 pulje til lodtrækning blandt alle foreningens medlemmer.
Har man vundet ved den første lodtrækning (ved fremmøde) kan man ikke vinde igen ved anden lodtrækning, som alle foreningens medlemmer deltager i.
Gevinsterne kan beses i Fyrtårnet på VUC SYD en halv time før generalforsamlingen.

Spisning:
Efter generalforsamlingen og lodtrækningerne serveres der fra Kulturcafeen et traktement på tallerken incl.1 genstand - pris 130 kr. - betales pr. netbank til: NYKREDIT: regnr.5479 kontonr. 38 98 544 - husk navn/-e eller kontant ved indgangen.
Drikkevarer herudover: rød/hvid: 30 kr./glas og 220 kr./fl. for egen betaling (kontant/dan-visakort)

Tilmelding til spisning af hensyn til bestilling af traktementet bedes ske senest:
Onsdag d. 8. marts pr. mail - pr. SMS eller telefonisk til:
Kirsten Hansen, Thurøvej 65 , 6100 Haderslev
- mail: kirsten.hansen13@gmail.com - tlf. 26 97 31 33


Tilmeldte får tilsendt kvittering for tilmelding til spisningen fra Kirsten Hansen.

Bestyrelsen håber på et traditionelt stort fremmøde.
p.b.v.
Arthur Mathiesen


Gevinst oversigt til lodtrækning 2017 >>>